Ny bolagsform blidkade Volvo

 Ensamma var de för små. Men när de sju bolagen gick ihop i en ny form av nätverk blev de Volvos tredje största underleverantör.

 Egentligen var de chanslösa på grund av sin litenhet när fordonsindustrin började rationalisera sina inköp. Men i stället för att slås ut, bildade de små firmorna ett gemensamt bolag, Netgroup, och blev Volvos tredje största leverantör. Omsättningen i Netgroup nådde 25 miljoner första året, 2000, och var uppe i 135 miljoner år 2003.

 Idag ingår sju företag i det gemensamma bolaget: Aspinova, Consat Engineering, Cool Engineering/Equipment, Cross Design, Geometric och  Sinpro. Totalt är 550 personer anställda i företagen i Netgroup, varav 300 arbetar direkt mot fordonsindustrin.

 Bakgrunden är att Volvo 1999 beslutade att de 130 viktigaste leverantörerna skulle reduceras till 40. Först såg de små underleverantörerna ingen framtid överhuvudtaget.

  - Sedan fick vi idén om ett nätverk som utåt agerar som ett företag. Vi började identifiera tänkbara samarbetspartners och delägare och presenterade sedan idén för Volvo, berättar Tommy Bergh, VD på Netgroup Engineering och på Cross Design, ett av bolagen som ingår i nätverket.

 Efter att de presenterat sin idé, hörde de inget från Volvo förrän 40-listan presenterades. Och där fanns Netgroup med.

 De började då bilda bolag och skriva aktieägaravtal. Det senare anser Tommy Bergh, är nyckeln till att nätverket lyckats hålla ihop och nå framgång: Man klargjorde tidigt vilka villkor som gäller för att ingå i gruppen. En handfull andra konstellationer hade redan försökt sig på något liknande men misslyckats.

Alla bolag som ingår äger även aktier i Netgroup. I aktieägaravtalet framgår bland annat att , de inte får göra egna individuella överenskommelser gentemot de kunder som Netgroup har avtal med ingen back-door-försäljning. Däremot är de fria att ta vilka uppdrag de vill för andra kunder, enskilt eller i de konstellationer de önskar.

 Netgroup utvecklade en avancerad nätbaserad IT-system för projektadministration, där alla är on line med alla. Förfrågningar och offerter lämnas direkt i kundens system, liksom beställningar. Fakturor skickas inte, utan betalningar går automatiskt i takt med att tidrapporterna godkänns. Det samma gäller ekonomisystemet internt inom Netgroup.

 - För oss på Volvo har det inneburit att vi har en samtalpart i stället för flera, förenklad kommunikation och mindre administrativt arbete, säger Peter Ganjbar, presstalesman på Volvo Personvagnar.

Netgroup samarbetar med det något mer löst sammansatta systernätverket Vehiculum, vilket bland annat säljer in uppdrag till ny kunder och paketerar hela projektgrupper.

En handfull av företagen i Netgroup och Vehiculum har kontor på det expansiva området Lindholmen på norra älvstranden i Göteborg. Här råder en explosionsartad tillväxt och bubblar av framtidstro.

Tommy Berg och Vehiculums VD, Ulf Johansson ser mycket ljust på framtiden och är övertygade om att vi kommer att få se fler exempel på nätverkssamarbeten liknande Netgroup. De tror på att kombinera det ägarledda mindre företagets entusiasm och långsiktiga lönsamhetsmål med det stora företagets styrka och bredd.

 - Här kan man komma med galna idéer utan att bli utskrattad. Det är vår övertygelse att detta är en modell som har framtiden för sig och det är ett bra sätt att behålla jobben i Sverige, säger Ulf Johansson.

Tommy Bergh berättar att han blivit kontaktad av flera företa,g även i andra branscher, och organisationer som vill få ta del av deras erfarenheter.

Den trettonde maj har Netgroup och Vehiculum en nätverksfestival, där ett tusental inbjudna kunder och egna medarbetare kommer att träffas, titta på utställningar, lyssna på föredrag och umgås.  Syftet är att visa att det inte finns några gränser för vad man kan åstadkomma när man har tillgång till ett nätverk.

Publicerad i Veckans Affärer nr 20 - 2004