Konsulttjänster


För dig som vill starta företag, eller nyss gjort det tycker jag att det är en lysande idé att tala med en rådgivare, skaffa dig ett bollplank eller en mentor, kort sagt: tala med någon som gjort just det du tänker göra! Visserligen är det inte så säkert att du efterfrågar någons åsikt just när du bubblar över av entusiasm över en ny affärsidé. Och det finns en risk att du får insikter som inte var vad du hade tänkt dig. Men du kan också få bekräftat att du tänkt helt rätt! Eller inleda en konstruktiv diskussion.

Sedan 1997 har jag haft rådgivningssamtal med hundratals kunder, vilka jag hjälpt med att exempelvis

  • bedöma förutsättningarna för att lyckas med en affärsidé

  • ge råd om försäljning, marknadsföring och PR i småföretag

  • diskutera försäljnings- och presentationsteknik

  • lägga upp konkreta handlingsplaner, marknadsplaner och gå igenom en affärsplan

  • förbereda en kreditansökan

Min bakgrund är i korthet följande: Sedan 1991 är jag egenföretagare. Dessförinnan har jag arbetat främst med marknadsföring och försäljning. Jag är också civilekonom med inriktning på marknadsföring. Därför har jag handgripliga egna erfarenheter av vad det vill säga att driva företag. Och när jag inte vet svaret själv, kan jag förhoppningsvis föreslå någon som vet!

Att skaffa sig nya kunskaper är aldrig fel!

Bättre börda
man bär ej på vägen
än mycket mannavett.

(Ur Havamal)

Se även på Centrum för Egenföretagares hemsida, www.cfegbg.se